Stypendia
Dodane przez administrator dnia Maj 16 2011 11:13:29
Stypendia szkolne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Sekcja
ds. Świadczeń Społecznych w związku ze złożonymi wnioskami
o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011, prosi
o dostarczanie oświadczeń wnioskodawców o sytuacji dochodowej
w terminie do 20 maja br., w godz. od 7.30 do 15.30 pod adres: Częstochowa, al. Niepodległości 20/22, II piętro, pokój nr 238,
tel. (34) 363-02-07.
Druk oświadczenia do pobrania w księgowości szkoły.
Uprzejmie prosi się również o dostarczenie faktur i rachunków imiennych potwierdzających poniesione wydatki wnioskodawców.

Oświadczenia i rachunki mogą Państwo dostarczyć
do MOPS osobiście, bądź za pośrednictwem naszej szkoły.